انواع مدار

مدارهای الکتریکی

هرآرایش یا چیدمانی که موجب جاری شدن جریان برق گردد،مدار الکتریکی نامیده می شود.در این صورت مدار الکتریکی می تواند به سادگی اتصال یک لامپ به یک باتری و یا به پیچیدگی مدارات داخلی یک کامپیوتر پیشرفته ی امروزی باشد.

-یک مدار ساده الکتریکی:

این مدار پیش پا افتاده شامل یک منبع مولد الکتریسیته (باتری)یک باریا مصرف کننده (لامپ)و دو تکه سیم می باشد.قسمتی از

مدار ساده

مدار ساده

مدار که کاری را انجام  می دهد،بار نامیده می شود.در این صورت بار مدارحاضر،لامپ می باشد.در سایر مدارها ممکن است نقش بار به عهده ی یک موتور الکتریکی،یک المنت گرمائی ،یک آهنربای الکتریکی و…گذاشته شود.

 

 

 

 

-مدارسری یا متوالی الکتریکی:

یک مدار ممکن است شامل قطعات و وسائل مختلفی

مدار سری

مدار سری

مثل:کلید،لامپ،موتورو…باشد.همان طوری که در شکل زیر ملاحظه می شود،مدار سری ،مداری است که جریان جاری در یکی از عناصر آن ،عینا و به ترتیب،از سایرقطعات و وسائل دیگر هم بگذرد.

 

 

 

-مدار موازی الکتریکی:

وقتی دو یا چند قطعه به گونه ای به یکدیگر متصل شوند که جریان جاری در هر کدام از آن ها ،مستقل از دیگری بوده و جریان عبوری ،قبلا از قطعه ی دیگری نگذشته باشد.می گویند مدار مزبور به صورت موازی آرایش شده است .در این گونه مدارات ،ولتاژهای دریافتی به توسط عناصر مختلف،عینا باهم برابر می باشند.

 

-مدار سری-موازی یا ترکیبی الکتریکی:

بسیاری از مدارهای الکتریکی به گونه ای طراحی می شوند که در آن واحد ،شامل آرایش های سری و موازی می گردند.وجه مشترک همه ی عناصرمدار در آن است که هیچ قسمتی از مدار گسسته نبوده و هر کدام از آن ها به نحوی به منبع تغذیه (باتری)اتصال دارند.

 

-مدار اتصال کوناه الکتریکی (شورت)

هنگامی که یک سیم هادی ،به صورت ناخواسته،به محل تماس یک قطعه به مدار متصل شود،تمام یا قسمتی از جریان جاری در مدار از آن مسیر میانبر سود جسته و از سیم مزبور عبور می کنند.همان گونه که اشاره شد ،این جور اتصالات ناخواسته که (شورت) نامیده می شوند،موردنظر طراح مدار نبوده و وقوع آن ها به عملکرد نادرست مدار می انجامد.در بهترین حالت،ایجاد اتصال کوتاه ،باعث تخلیه ی سریع باتری شده و حالت بدتر وضعیتی است که رویداد اتصال کوتاه به خسارات دیدن سیمکشی مدار و سوختن و آسیب دیدن قطعات آن منجرشود.گاهی اوقات شدت اتصال کوتاه ممکن است در حدی باشد که عبور جریانات بالا و غیرمجاز از سیم ها ،به آتش گرفتن و ذوب شدن روکش پلاستیکی آن ها بیانجامد.

 

احتیاط!-چون بدن انسان ،جریان برق را هدایت می کند ،بی توجهی در تماس با یک مدار الکتریکی ممکن است منجر به ایجاد یک اتصال کوتاه مخرب و ناخواسته گردد.در این صورت،اگرشدت جریان و ولتاژ مدار از میزان قابل ملاحظه ای برخوردار باشند،بعید نیست که با شوک خطرناک و مرگ باری مواجه شوید.

 

-زمین الکتریکی:

در سیستم های جدید سیمکشی منازل و مراکز صنعتی ،علاوه بر دو رشته ی سیم اصلی حامل برق AC،سیم دیگری نیز در نظر گرفته میشودکه آن را از طریق یک میله ی فلزی به نام (میل زمین)که در زمین دفن میشود،به زمین ارتباط میدهند.به همین لحاظ و برای کاهش خطرات ناشی از برق گرفتگی،بدنه ی فلزی دستگاه های برقی را به این خط زمین متصل می سازند.در این شرایط اگر یکی از سیم های حامل برق به بدنه ی فلزی دستگاه اتصال پیدا کند،از خطر برق گرفتگی کاربر ممانعت به عمل می آید.در صورت فقدان اتصال زمین یا عدم استفاده از آن ،وقتی بدن شخصی که بر روی زمین مرطوبی ایستاده با بدنه ی دستگاه تماس یابد،امکان واقع شدن در مسیر یک شوک الکتریکی خطرناک و جدی،دور از انتظارنخواهد بود.البته به قسمتی از مدار که از ولتاژ صفر ولت برخوردار است هم زمین گفته میشود و هم اهمیتی نداردکه نقطه ی مزبور به زمین اتصال داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *